Gegevens Bescherming Verklaring

Algemene opmerking en verplichte informatie

Benoeming van de verantwoordelijke instantie

Het verantwoordelijke gegevensverwerkende bedrijf op deze website is:

 

Ferienwohnung Reimann GbR

Ferienwohnung Reimann

Gabriele u. Dr. Erhard Reimann

Dr. Erhard Reimann

Flurstr. 8

Flurstraße 8

89143 Blaubeuren - Seißen

89143 Blaubeuren - Seißen

Tel.: +49 (0)7344 921104

Tel.: +49 (0)7344 921104

Mail: info@fewo-seissen.de

Mail: info@fewo-seissen.de

 

Persoonlijke gegevens worden op deze website alleen verzameld voor zover technisch noodzakelijk. In geen geval zullen de verzamelde gegevens worden verkocht of anderszins aan derden worden bekendgemaakt.

De verantwoordelijke instantie, alleen of in samenwerking met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonlijke gegevens (zoals namen, contactgegevens, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming zijn sommige gegevens verwerkingsprocessen mogelijk. Een intrekking van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Voor de intrekking volstaat een informeel bericht per e-mail. De wettigheid van de gegevensverwerking tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit

Als betrokkene hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbescherming kwesties is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin het hoofdkantoor van ons bedrijf is gevestigd. De volgende link biedt een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch aan u of aan derden te laten verwerken. De voorziening is gemaakt in een machine leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon nodig heeft, gebeurt dit alleen voor zover technisch mogelijk.

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

U hebt op elk moment het recht om in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen gratis informatie te verstrekken over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de oorsprong van de gegevens, hun ontvangers en het doel van gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. In dit verband en ook voor verdere vragen over persoonlijke gegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactopties die in de imprint worden vermeld.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, die u ons als sitebeheerder stuurt, gebruikt onze website een SSL of TLS-codering. Gegevens die u via deze website verstrekt, zijn dus voor anderen niet leesbaar. U herkent een gecodeerde verbinding op de adresbalk "https: //" van uw browser en op het vergrendelingspictogram in de browserbalk.

Serverlogbestanden

In serverlogbestanden verzamelt en slaat de website provider automatisch informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

•  Bezochte pagina op ons domein

•  Datum en tijd van het server verzoek

•  Browsertype en browserversie

•  Besturingssysteem gebruikt

•  Verwijzende URL

•  Hostnaam van de toegangs computer

•  IP-adres

Er is geen samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lit. b DSGVO, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen.

Contactformulier

Gegevens die via het contactformulier worden ingediend, worden opgeslagen, inclusief uw contactgegevens, om uw verzoek te verwerken of beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Een openbaarmaking van deze gegevens zal niet plaatsvinden zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens ingevoerd in het contactformulier vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 (1) lit. DSGVO). Een intrekking van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Voor de intrekking volstaat een informeel bericht per e-mail. De wettigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de intrekking, blijft onaangetast door de intrekking.

Gegevens die via het contactformulier worden ingediend, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of u niet langer een back-up van uw gegevens hoeft te maken. Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven ongewijzigd.

Het gebruik van de webplanner kalender

Voor de presentatie van de al geboekte tijden van onze vakantiewoningen gebruiken we de software webplanner van de Duitse aanbieder Webplanner, Drubbel 3, 48143 Münster, Duitsland.

Naar de privacyverklaring van de aanbieder: https://www.webplanner.de/datenschutz

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Cookies helpen ons om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Sommige cookies zijn 'sessiecookies'. Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd na het einde van uw browsersessie. Aan de andere kant blijven andere cookies op uw apparaat totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

Met een moderne webbrowser kunt u het instellen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen worden geconfigureerd om cookies automatisch te verwijderen wanneer het programma wordt afgesloten. Het deactiveren van cookies kan leiden tot beperkte functionaliteit van onze website.

Het plaatsen van cookies, die nodig zijn voor de uitvoering van elektronische communicatie processen of het aanbieden van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagen), vindt plaats op basis van artikel 6, lid 6. f DSGVO. Als beheerder van deze website hebben wij een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch vlekkeloze en vlotte levering van onze diensten. Als er andere cookies zijn ingesteld (bijvoorbeeld voor analyse functies), worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Webanalyse Dienst is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die door uw webbrowser op uw apparaat worden opgeslagen en waarmee het gebruik van de website kan worden geanalyseerd. Door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt overgebracht naar een Google-server en daar opgeslagen. De Server Locatie is meestal de VS.

Google Analytics-cookies worden ingesteld op basis van artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO. Als beheerder van deze website hebben we een legitiem belang bij de analyse van gebruikersgedrag om onze website te optimaliseren en mogelijk ook advertenties.

IP-anonimisering

Wij gebruiken Google Analytics in combinatie met de functie IP-anonimisering. Het zorgt ervoor dat Google uw IP-adres verkort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan verzending naar de Verenigde Staten. Er kunnen uitzonderingen zijn waarbij Google het volledige IP-adres naar een server in de Verenigde Staten verzendt en afkapt. Google gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van de website te evalueren, om te rapporteren over website-activiteit en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Er is geen fusie van het door Google Analytics verzonden IP-adres met andere Google-gegevens.

Browser plugin

Het instellen van cookies via uw webbrowser kan worden voorkomen. Sommige functies van onze website kunnen echter beperkt zijn. Op dezelfde manier kunt u voorkomen dat gegevens worden verzameld over uw website gebruik, inclusief uw IP-adres en de daaropvolgende verwerking door Google. Dit is mogelijk door het downloaden en installeren van de browserplug-in die toegankelijk is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar maken tegen gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website voorkomt: Google Analytics uitschakelen. Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens op Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Opdrachtverwerking

Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming, hebben we een contractverwerking overeenkomst gesloten met Google.

Demografische functies in Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de demografische functie van Google Analytics. Het kan worden gebruikt om rapporten te genereren die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. Een toewijzing van de gegevens aan een specifieke persoon is niet mogelijk. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen. Dit is mogelijk via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics te verbieden, zoals uitgelegd in de sectie "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

Bron: Privacyconfigurator van mein-datenschutzbeauftragter.de