Imprint

FeWo Reimann Ferienwohnung Reimann GbR
Dr. Erhard Reimann Gabriele u. Dr. Erhard Reimann
Adres: Flurstraße 8 Flurstraße 8
Pc/Plaats: 89143 Blaubeuren - Seissen 89143 Blaubeuren - Seissen
Tel: 07344 921104 07344 921104
Mail: info@fewo-seissen.de info@fewo-seissen.de

 

Disclaimer 1. Inhoud van het Online aanbod

De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheid Eisen tegen de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die werd veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten, voor zover er van de kant van de auteur geen sprake is van schuld door opzet of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het hele aanbod zonder aparte aankondiging te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of om de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar webpagina's van derden („hyperlinks“) die niet vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteur, zou een aansprakelijkheid verplichting uitsluitend van kracht worden in het geval dat de auteur kennis heeft van de inhoud en het voor de auteur technisch mogelijk is en het van de auteur verwacht zou mogen worden om het gebruik in het geval van inhoud in strijd met het recht te verhinderen. De auteur verklaart bij deze uitdrukkelijk, dat op het moment van het creëren van de link geen illegale inhoud op de te verlinken pagina's herkenbaar was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van de verlinkte/gekoppelde pagina's heeft de auteur geen enkele invloed. Daarom distantieert de auteur zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle verlinkte/gekoppelde pagina's, die na het creëren van de link veranderd werden. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod gecreëerde links en verwijzingen en voor externe invoer in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en met name voor schade die ontstaat uit het gebruik en niet-gebruik van dergelijke verstrekte informatie, is alleen de aanbieder aansprakelijk van de pagina, waarnaar verwezen werd, niet diegene, die via links slechts verwijst naar de betreffende publicatie.

3. Auteurs- en kenteken recht

De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, foto's, geluidsdocumenten, video sequenties en teksten in acht te nemen, door de auteur zelf opgestelde grafieken, foto's, geluidsdocumenten, video sequenties en teksten te gebruiken of om een beroep te doen op grafieken, foto's, geluidsdocumenten, video sequenties en teksten zonder licentie.

Alle binnen het internetaanbod genoemde en evt. door derden beschermde handelsmerken zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het telkens geldende kenteken recht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde bezitters. Alleen op grond van het loutere vernoemen mag niet de conclusie worden getrokken, dat handelsmerken niet door de rechten van derden beschermd zijn!

Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten en foto's berust alleen bij de auteur. Een verveelvoudiging of gebruik van zulke grafieken, foto's, geluidsdocumenten, video sequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Gegevensbescherming

Deze website maakt gebruik van Google webanalyse, een service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google webanalyse maakt gebruik van. "Cookies", tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en maken een analyse van uw gebruik van de website. De informatie die de cookies genereren worden over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) naar een server van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen. In het geval van de activering van de IP anonimiseren op deze website zal uw IP-adres door Google van te voren worden ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website- activiteit samen te stellen en om verdere met de website en internet gerelateerde diensten de website exploitant van info te voorzien. In het kader van Google Webanalyse zal Google uw IP-adres niet combineren met andere gegevens van Google.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser; echter, wijzen wij erop dat u dat geval niet in staat zal zijn om alle mogelijkheden van deze website te gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de gebruikte gegevens van cookies met betrekking tot uw website (incl. Uw IP-adres) naar Google gaan en de verwerking van deze gegevens door Google benut wordt, door het downloaden van de volgende link

(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) en de browser plug-in en te installeren.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en privacy vind u onder http://www.google.com/analytics/terms/en.html of onder http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp ();" om de anonieme verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-maskering) te garanderen.

Bron: www.datenschutzbeauftragter-info.de

5. Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden beschouwd als deel van het internetaanbod, van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende juridische situatie, blijven de overige delen van het document in hun inhoud en hun geldigheid daardoor onaangetast.

Fotoinformatie:

Natuur & Cultuur:

Foto naam: Schapen op het militaire oefenterrein Fotografie: werkplaats biosfeer gebied Schwäbische Alb

Watervallen Bad Urach, Foto: Touristinfo Bad Urach

Ulm Minster, Foto: UNT / Stadtarchiv

Archeopark Vogelherd, foto Marc Steinmetz voor Archeopark Vogelherd

Grotten:

Het auteursrecht van de Charlottenhöhle is verbonden aan: "Foto: Guido Serino Photografie".

Laichinger grotten, Foto: Archief HHVL

Grotten en ijstijd Kunst van de Schwäbische Alb: Geißen Klooster, Sirgenstein, Vogelherd, Bockstein - Foto:

Districts Kantoren Alb-Donau en Heidenheim / burkert Gestaltung

Hohle Fels - Foto: Districtskantoor Alb-Donau-Kreis / Johannes Kiefer

Hohlenstein - Foto: Districtskantoor Alb-Donau-Kreis / Roswitha Guggemos

Kloosters, kastelen en forten:

Klooster Beuren: Foto: Schwäbische Alb Toerisme, fotograaf: Achim Mende, 2007

Hohenzollern Kasteel Foto: Gemeenteraad Albstadt, Bureau voor cultuur, toerisme en maatschappelijk engagement: Traufgang Zollernburg-Panorama

Kasteel Neuschwanstein Foto: Anton J. Brandl © Bayerische Kastelen Raad www.neuschwanstein.de,

Evenementen & Winkelen:

ratiopharm arena, foto: Bildwerk89

Outlet Metzingen, Foto: MMT Metzingen Marketing + Toerisme